Over Cultuur, Zorg & Welzijn

Actief iets doen met cultuur is belangrijk voor de positieve gezondheid van mensen.  LKCA wil met dit kanaal professionals uit cultuur, zorg en welzijn met elkaar in contact brengen, zodat we van en met elkaar kunnen leren. LKCA is een landelijke kennispartner die zich inzet om de aandacht voor cultuurparticipatie en -educatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten.

Wij streven ernaar om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken. Ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, leeftijd of opleidingsniveau. Wij verbinden netwerken, doen, duiden en delen onderzoek en informatie, publiceren on- en offline en organiseren jaarlijks tal van (online) bijeenkomsten.

Domeinen, doelgroepen en thema's
Bij LKCA werken we binnen verschillende domeinen: cultuur, onderwijs, zorg, welzijn en wetenschap. Binnen het domein Cultuur, zorg en welzijn richten wij ons op de professionele inzet van culturele activiteiten voor doelgroepen in kwetsbare posities. Wij houden ons bezig met de volgende doelgroepen en thema's: - gezondheid - ouderen - jongeren - mensen met een beperking en/of chronische ziekte - preventie - positieve gezondheid - eenzaamheid - de weg naar werk/participatie - nieuwkomers/vluchtelingen - armoede - zingeving. 

Wil je meer weten over LKCA?
Neem dan een kijkje op www.lkca.nl, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op social media (Facebook, LinkedIn en Twitter). 
Meer informatie over cultuur, zorg en welzijn? Neem contact op met een van onze specialisten via info@lkca.nl of stel je vraag via dit kanaal.