Tijdlijn

Profielfoto van Marlous Pippel

Culturele activiteiten spelen een belangrijke en succesvolle rol in de leefbaarheid en sociale kwaliteit van wijken. In het nieuwe kennisdossier 'Cultuur en werken in de wijk' op de website van LKCA delen we volop informatie, tips en voorbeelden over hoe je (meer) cultuur kunt inzetten in de wijk.

De kennisdossiers zijn interessant voor professionals in cultuur, zorg & welzijn én beleid. We willen met deze dossiers bijdragen aan drempelverlaging en actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken.

https://www.lkca.nl/artikel/kennisdossier-cultuur-en-werken-in-de-wijk/

Foto: Anna van Kooij, Culturele zondagen, Utrecht Centraal 2017